svihov czNarodila jsem se 1978 v Praze. Moje Rodiče utekli 1979 z Československa, od té doby jsem vyrustala v Mnichově, v Bavorsku/Německu (SRN).

Po roce 1989 otevřeli rodice „Petra Elektronik“, obchod pro všeljak elektronicky potřeby v Pasově.

V Mnichově jsem navštívila školu pro překladatele a tlumočníky a poté studovala na Pasovsky Univerzitě Evropský Studie (čestinu, anglistiku, filozofické předměty inkl. historii, práva, mikro a makro ekonomii), a potom prídavně Média a Komunikaci (teorii, pedagogiku a psycholgii mediích).

Moje motivace

pro práci jako průvodkyně je můj zájem o historický a kulturní památky v mé domácí oblasti, která je nejen Česká Republika, ale i její sousední země Německo, kde jsem žila skoro celý život, stejně jako Rakousko, nejbližší soused k Pasova v Bavorsku (SRN).

Krásný Bavorský les je součástí Českého masivu, který se táhne víc než 120km podél všech tří zemí:

Německo, Rakousko a Česká Republika.

Moje kvalifikace

pro tuto práci jsou moje mezinárodní a mezikulturní znalosti, které mám ze studiích a z cestování (nekolikrát v Americe a v Londýnĕ/GB; Portugalsko, Barcelona/Spanĕlsko, Kanarský Ostrovy, Andorra, Francie, Itálie, Svýcarsko, Slovensko, Slovínsko, Chorvatsko, Maďarsko, Iran v rámci WFTGA).

Moje vzdĕlání jsem absolvovala kompletně v Německu – navštívila jsem německou školku, základku i gymnázium (v Mnichově do půlroku 6.třídy, v Pasově od půlroku 6.třídy); studovala jsem v Mnichovĕ, na Pasovské i na Masarykové univerzitĕ v Brnĕ a zúčastnuji se v průbĕhu celého roku průvodcovského školení například u:

  • BVGD (Nĕmecká asociace průvodců)
  • FEG (Evropská asociace průvodců)
  • WFTGA (Svĕtová asociace průvodců)

Můj cíl

je Vám přiblížet nejen naší spojitost díky spojených řekám (Dunaj, Vltava, Lab) a společného lesu, ale i podobnosti a rozdíly mezi naších různými kulturami a národy, mým cílem je Vaše zábava na základě historických a kulturních okolností.